ONGOING PROJECTS

M.Madifushi works
M.Madifushi works

coastal and civil works at M.Madifushi

Hoadehdhoo
Hoadehdhoo
kolamaafushi
kolamaafushi
R.Rasgetheemu harbour construction
R.Rasgetheemu harbour construction
S.MaradhooFeydhoo Harbour
S.MaradhooFeydhoo Harbour

Maradhoo Feydhoo Harbour

Dh.Rinbudhoo Harbour
Dh.Rinbudhoo Harbour

Harbor upgrade works

Th.Omadhoo Harbour
Th.Omadhoo Harbour

Omadhoo Harbor work-working progress

ADh.Dhidhdhoo Harbour
ADh.Dhidhdhoo Harbour

Harbor upgrade works